หมวดบรรจุภัณฑ์ตลับครีม (Cream jar)
Cream Jar
Product : กระปุกช้อนตัก
Detail : กระปุกช้อนตัก 150 g.
  กระปุกช้อนตัก 200 g.
  กระปุกช้อนตัก 250 g.
  กระปุกช้อนตัก 500 g.
  กระปุกช้อนตัก 1,000 g.
brought to you by WebOfficeDesign.Com