หมวดบรรจุภัณฑ์ตลับครีม (Cream jar)
Cream Jar
Product : กระปุก CPO
Detail : กระปุก CPO    250 g  สีขาว/ ใส
  กระปุก CPO    500 g  สีขาว/ ใส
  กระปุก CPO 1,000 g  สีขาว/ ใส
brought to you by WebOfficeDesign.Com