หมวดบรรจุภัณฑ์ตลับครีม (Cream jar)
Cream Jar
Product : กระปุก K09
Detail : สีขาว / สีชมพู / สีเงิน / สีทอง
  กระปุก K09   5 g  
  กระปุก K09 10 g 
  กระปุก K09 15 g 
  กระปุก K09 30 g
  กระปุก K09 50 g 
brought to you by WebOfficeDesign.Com