หมวดบรรจุภัณฑ์ตลับครีม (Cream jar)
Cream Jar
Product : กระปุก G40 สีเงิน
Detail : กระปุก G40 15 g ฝาสองชั้น สีเงิน
  กระปุก G40 30 g ฝาสองชั้น สีืเงิน
  กระปุก G40 50 g ฝาสองชั้น สีเงิน
brought to you by WebOfficeDesign.Com