หมวดบรรจุภัณฑ์ตลับครีม (Cream jar)
Cream Jar
Product : กระปุก G40 สีขาว
Detail : กระปุก G40 15 g ฝาสองชั้น สีขาว
  กระปุก G40 30 g ฝาสองชั้น สีืขาว
  กระปุก G40 50 g ฝาสองชั้น สีขาว
brought to you by WebOfficeDesign.Com