หมวดบรรจุภัณฑ์ หลอดโฟม (Foam tube)
Foam Tube
Product : หลอดโฟมขาว 
  
Detail : หลอดโฟม     5 ml ขนาด 19 x   45 ฝาเกลียว สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม   10 ml ขนาด 19 x   60 ฝาเกลียว สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม   15 ml ขนาด 22 x   75 ฝาเกลียว สีขาว ( มีการเคลือบเงา ) / สีใส
  หลอดโฟม   15 ml ขนาด 25 x   55 ฝาเกลียว สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม   20 ml ขนาด 25 x   75 ฝาเกลียว สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม   25 ml ขนาด 25 x   90 ฝาเกลียว สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม   30 ml ขนาด 30 x   80 ฝาเกลียว สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม   30 ml ขนาด 30 x   80 ฝาฟลิป    สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม   50 ml ขนาด 35 x   95 ฝาฟลิป    สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม   50 ml ขนาด 35 x   95 ฝาฟลิป    สีขาว ( มีการเคลือบเงา ) / สีใส
  หลอดโฟม   80 ml ขนาด 35 x 120 ฝาฟลิป    สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม 100 ml ขนาด 38 x 135 ฝาฟลิป    สีขาว / สีใส
  หลอดโฟม 150 ml ขนาด 45 x 135 ฝาฟลิป    สีขาว ( มีการเคลือบเงา ) / สีใส
  หลอดโฟม 150 ml ขนาด 49 x 115 ฝาฟลิป    สีขาว ( มีการเคลือบเงา ) / สีใส
  หลอดโฟม 180 ml ขนาด 49 x 145 ฝาฟลิป    สีใส
  หลอดโฟม 200 ml ขนาด 49 x 155 ฝาฟลิป    สีขาว ( มีการเคลือบเงา ) 
 
brought to you by WebOfficeDesign.Com