หมวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical grade bottle)
Medical Bottle
Product : กระบอกยาฝาหยัก (PE)
Detail : กระบอกยาฝาหยัก    500 g.
  กระบอกยาฝาหยัก  1000 g.

  กระบอกยาฝาหยัก    135 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  กระบอกยาฝาหยัก    250 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  กระบอกยาฝาหยัก    300 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  กระบอกยาฝาหยัก    500 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  กระบอกยาฝาหยัก    800 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น ) 
  
  
 
brought to you by WebOfficeDesign.Com