หมวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical grade bottle)
Medical Bottle
Product : ขวดยากลม (PE)
Detail : ขวดยากลม 150 g. ฝาเกลียว
  ขวดยากลม 120 g. ฝาเกลียว
  ขวดยากลม 100 g. ฝาเกลียว
  ขวดยากลม   80 g. ฝาเกลียว  ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  ขวดยากลม 150 g. ฝาฉีกขาด ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  ขวดยากลม 120 g. ฝาฉีกขาด ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  ขวดยากลม 100 g. ฝาฉีกขาด ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  ขวดยากลม   80 g. ฝาฉีกขาด ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
brought to you by WebOfficeDesign.Com