หมวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical grade bottle)
Medical Bottle
Product : ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (PE)
Detail : ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 150 g.
  ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 100 g. 
  ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส   50 g. 
  ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส   30 g.
brought to you by WebOfficeDesign.Com