หมวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical grade bottle)
Medical Bottle
Product : ขวดยากลมทรงไหล่ลาด (PE)
Detail : ขวดยากลมทรงไหล่ลาด 300 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  ขวดยากลมทรงไหล่ลาด 150 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  ขวดยากลมทรงไหล่ลาด 100 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  ขวดยากลมทรงไหล่ลาด   60 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
brought to you by WebOfficeDesign.Com