หมวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical grade bottle)
 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ดีดี กระบอกยาฝาหยัก (PE)
  กระบอกยาฝาหยัก (PE)
 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ดีดี กระบอกยาฝาเรียบ (PE)
  กระบอกยาฝาเรียบ (PE)
 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ดีดี ขวดยากลม (PE)
  ขวดยากลม (PE)
 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ดีดี ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (PE)
  ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (PE)
 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ดีดี ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (PE)
  ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (PE)
 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ดีดี ขวดยาไหล่ลาด (PE)
  ขวดยาไหล่ลาด (PE)
 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ดีดี ขวดยากลม (PVC)
  ขวดยากลม (PVC)
 • สินค้าบรรจุภัณฑ์ดีดี ขวดยา PET
  ขวดยา PET
brought to you by WebOfficeDesign.Com