หมวดบรรจุภัณฑ์ ขวดเพ็ท (PET bottle)
Pet BOTTLE
Product : PET ใบโพธิ์
Detail : PET ใบโพธิ์ 150 ml. Dia 24/410
  PET ใบโพธิ์ 180 ml. Dia 24/410
  PET ใบโพธิ์ 250 ml. Dia 24/410
brought to you by WebOfficeDesign.Com