หมวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical grade bottle)
Medical Bottle
Product : กระบอกยาฝาเรียบ (PE)
Detail : กระบอกยาฝาเรียบ 1000 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  กระบอกยาฝาเรียบ   800 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  กระบอกยาฝาเรียบ   500 g. ( ผลิตตามสั่งเท่านั้น )
  กระบอกยาฝาเรียบ   300 g.
  กระบอกยาฝาเรียบ   100 g.
  กระบอกยาฝาเรียบ     75 g.
  กระบอกยาฝาเรียบ     50 g.
  กระบอกยาฝาเรียบ     30 g.
brought to you by WebOfficeDesign.Com