หมวดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical grade bottle)
Medical Bottle
Product : ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (PE)
Detail : ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 150 g.
  ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100 g.
  ขวดยาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า   60 g.
brought to you by WebOfficeDesign.Com