หมวดบรรจุภัณฑ์ ขวดเพ็ท (PET bottle)
Pet BOTTLE
Product : PET EE 
Detail : PET EE 150 ml. Clear / White  Dia 24/410
  PET EE 200 ml. Clear             Dia 24/410
  PET EE 250 ml. Clear / White  Dia 24/410
  PET EE 300 ml. Clear             Dia 24/410
  PET EE 500 ml. Clear             Dia 28/410
brought to you by WebOfficeDesign.Com